Nils Tore Meland

Nils Tore er utdannet klinisk psykolog (Århus Universitet), han har en master (cand polit) i psykologi med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU – og er tidligere utdannet leder (offiser) fra Hærens Krigsskole.

Nils Tore har vært leder gjennom 17 år i Forsvaret, han har omfattende erfaring fra offentlig helse (DPS) og rusbehandling (Blå Kors). Som konsulent og organisasjonspsykolog har han arbeidet mye med utvikling av ledere og ledergrupper – og har som del av dette arbeidet fasilitert en lang rekke endrings- og OU-prosesser for enkeltpersoner, grupper og organisasjoner i næringslivet.

Nils Tore har i sitt arbeid med mennesker vært spesielt opptatt av psykologisk trygghet i endringsarbeid og det å ta gode valg. Han har også skrevet boken En god beslutning, og har forelest og holdt kurs for en rekke private og offentlige virksomheter.

nilstore@mestringogvekst.no
+47 924 45 483