Aktuelt

Hvorfor bruke hest i behandlingsarbeid?

Mestring og vekst tilbyr hesteassistert psykoterapi til barn, ungdom og voksne. Erfaringsmessig er bruk av hest i terapi en nyttig og spennende tilnærming i psykologisk behandlingsarbeid. Men hva er det med hesten som gjør at den egner seg til psykologisk vekst og utvikling hos oss mennesker?

Hjelp til familier der barnet har utviklingsmessig funksjonshemming

Vi i Mestring og vekst har et dypt engasjement for mennesker med utviklingsmessig funksjonshemming og deres familier. Vi har spesifikk kompetanse innen habiliteringspsykologi og et sterkt ønske om å kunne tilby mer fleksibilitet i møtet med og hjelp til familier med særskilte behov.

Hvordan møte ungdommens stormfulle uttrykk?

Utviklingsstøtten en ungdom har behov for er mindre konkret enn for yngre barn som trenger praktisk hjelp. I ungdomsalderen blir foreldrenes viktigste oppgave å følge med, være tilgjengelig og bivåne, mer enn å løse praktiske gjøremål. Dette innebærer en øvelse i å regulere avstand og nærhet.

Betydningen av et holdende miljø ved samlivsbrudd

Psykoanalytikeren Donald W. Winnicott (1896–1971) har hatt stor innflytelse på dagens forståelse av barns utvikling. Winnicott er kanskje mest kjent for begrepet «holding environment». Et godt nok holdende miljø (konkret og emosjonelt) gjør det mulig for barn å vokse og utvikle seg i tråd med sitt potensial.

Hjelp til barn og ungdom med plagsom sjenanse

Mange barn og unge er naturlig sjenerte. I perioder er vi alle mer eller mindre forsiktige i vår omgang med andre. Hvis sjenansen vedvarer og forstyrrer barnets videre utvikling, kan det være lurt å oppsøke hjelp.

Er du forelder og har en sak der det er engasjert en sakkyndig psykolog?

Det å ha en pågående sak hvor det skal gjøres en sakkyndig utredning kan oppleves svært stressende. Erfaringsmessig lurer mange foreldre på hva en sakkyndig egentlig ser etter. En sakkyndig psykolog vil aller mest ønske å få hjelp fra deg til å forstå hvordan barnet ditt tenker, føler og opplever sin verden.