Priser

Mestring og vekst er privat praksis, og psykologene har ikke refusjonsrett. Det betyr at du ikke trenger henvisning fra fastlegen og ventetiden er kort, men du må dekke hele beløpet selv. Noen har en ekstra helseforsikring og får dekket psykologhjelp via private helsetjenester. Kontakt ditt forsikringsselskap eller din arbeidsgiver for å undersøke om du er dekket. Personer som ønsker psykologtime hos avtalespesialist med refusjonsrett henvises til Helfo.no.

Første gang tilbys du en prøvetime til redusert pris (45 min). Ønsker du å fortsette, kan du forhåndsbetale for henholdsvis 1, 3, 5, eller 10 timer til rabaterte priser avhengig av dine ønsker og behov. Dette avtales nærmere etter første prøvetime. Samtidig blir vi enige om hvor ofte vi skal møtes. Det kan være en gang i uken, en gang annenhver uke, en gang i mnd., el.l. Ved avslutning vil du få tilbud om oppfølgingssamtale etter henholdsvis 3 og 6 mnd.

Betalingen skjer ved hjelp av kortterminal, VIPPS eller nettbankfaktura til foretakets konto (Mestring og vekst).

Avbestilling og endring av time må skje senest 24 timer før timens start. Ved senere beskjed eller ved uteblivelse fra timen, belastes man for hele timen.

Samtaleterapi og turterapi:

Hesteassistert terapi: