Aktuelt

Betydningen av et holdende miljø ved samlivsbrudd

Psykoanalytikeren Donald W. Winnicott (1896–1971) har hatt stor innflytelse på dagens forståelse av barns utvikling. Winnicott er kanskje mest kjent for begrepet «holding environment». Et godt nok holdende miljø (konkret og emosjonelt) gjør det mulig for barn å vokse og utvikle seg i tråd med sitt potensial.

Er du forelder og har en sak der det er engasjert en sakkyndig psykolog?

Det å ha en pågående sak hvor det skal gjøres en sakkyndig utredning kan oppleves svært stressende. Erfaringsmessig lurer mange foreldre på hva en sakkyndig egentlig ser etter. En sakkyndig psykolog vil aller mest ønske å få hjelp fra deg til å forstå hvordan barnet ditt tenker, føler og opplever sin verden.