Kartlegging

Vi bistår med kartlegging av barn, ungdom og voksne med ulike typer vansker. Mestring og Vekst tilbyr også  utredningsoppdrag for barneverntjenester og tingretter i saker etter barneloven og barnevernsloven.