Beslutningsprosesser i barneverntjenesten

Saksbehandlere i barnevernet står overfor krevende vurderinger. Beslutningene har store konsekvenser for barnet, deres familier og deres nettverk.

Beslutninger som foretas i en barnevernkontekst er avhengig av saksbehandlernes vurderinger av risiko for barnet. Tiltaksanbefalingene skal reflektere beste alternativ for å håndtere vurdert risiko.

Organisasjonspsykolog Nils Tore Meland har lenge jobbet med beslutningsprosesser. Han er spesielt opptatt av hvordan vi best kan håndtere usikkerhet, hvordan vi unngår å bli for ensporet og teknikker for å sikre at vi får med oss andre og nyttige perspektiver uten at det går ut over handlekraften. Sammen med psykologspesialist Lie, som har flere års erfaringer i arbeidet som sakkyndig utreder for barneverntjenester og tingretter, har Mestring og vekst tilbud om dagskurs for barnevernansatte der fokuset er bevisstgjøring og økt kunnskap om å kvalitetssikre beslutningsprosesser.

Vi tar også veiledningsoppdrag der det er ønskelig.