Familiestyrk – weekendkurs

Delta på en annerledes dag på Jaren gård! Fokuset er å styrke samholdet i akkurat din familie, med mål om å gjøre hverdagen litt mer harmonisk.

I barnevennlige omgivelser og i samspill med dyr (hest og hund) vil fokuset være å styrke familierelasjonene. Temaer som blir berørt er familiens verdier, kommunikasjon, holdninger, respekt for hverandre, regulering av nærhet og avstand og hvordan hjelpe hverandre. Vi veksler på å gjøre øvelser med hest, være ute i naturen og undervisning/refleksjonssamtaler.

Vi har erfaring med en rekke ulike psykologiske utfordringer og vansker knyttet til familiedynamikk. Kurset er aktuelt for alle familier som har lyst til å styrke samholdet og øke forståelsen av hverandre.