Terapi

I tillegg til klassisk samtaleterapi har vi spisset vår virksomhet mot to andre arenaer – hesteassistert terapi og turterapi.

Samtaleterapi

Den vanligste formen for terapi er samtaleterapi. Det som skiller den terapeutiske samtalen fra andre samtaler, er blant annet at den skjer i et fortrolig rom hvor terapeuten har taushetsplikt for det som blir sagt. Terapeuten er upartisk og ikke-dømmende. I tillegg har terapeuten mye kunnskap om hvordan mennesker fungerer og en stor verktøykasse av øvelser og teknikker som kan være nyttige.

Hesteassistert psykoterapi

Hesteassistert psykoterapi (equine assisted psychotherapy (EAP) er kort sagt en form for terapi som bruker hesten og stallen som en del av behandlingsforløpet. Fokuset er klientens følelsesmessig utvikling og vekst. Båndet som vokser mellom menneske og dyr kan bidra til å skape emosjonell og relasjonell heling og tilgjengelighet.

Turterapi

Turterapi

Turterapi er psykologsamtaler kombinert med fysisk aktivitet ute i friluft. Fysisk aktivitet har lenge vist seg å ha positiv effekt i behandling av psykiske lidelser. Turterapi kan gjennom kombinasjonen av fysisk aktivitet, samtaleterapi og naturopplevelser gi en rekke helsemessige fordeler og positive innvirkninger på din livskvalitet.

Våre priser

Les mer om våre priser her.