Felicia Lie

Felicia Lie er psykologspesialist (Universitetet i Oslo) med fordypning i habiliteringspsykologi. Hun har også gått det 2-årige utdanningsprogrammet for barnefaglig sakkyndighet i regi av Norsk psykologforening og har stått på departementets liste over godkjente sakkyndige siden 2016.Barnefaglig sakkyndighet handler om å gi domstoler og forvaltning (barnevern og Fylkesnemnder) best mulig grunnlag for å ta beslutninger til barnas beste i barnevernssaker og i foreldretvistsaker.

Felicia har blant annet erfaring fra arbeid i kommunen, spesialisthelsetjenesten (Habiliteringssenteret, sykehuset Vestre Viken) oppdrag for Tingretter og barneverntjenester, samt klinisk arbeid med barn og ungdom. Hun har også erfaring fra arbeid i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste.

Felicia Lie har hatt et særlig fokus på utviklingspsykologi, sårbare barn og familier, utviklingstraumer, autisme, utviklingshemming, tilrettelegging i skolen og generelt barn og ungdom med særskilte behov. Før hun begynte på profesjonsstudiet i psykologi jobbet hun som sykepleier (da også, først og fremt med barn og ungdom)

felicia@mestringogvekst.no
+47 93858500