Skreddersøm

Individuelt tilpasset opplegg til akkurat deg og dere.

Arenafleksibilitet

Psykologhjelp ikke bare på kontoret, men også på andre arenaer som ut i naturen og i samspill med hest.

Helhetlig menneskesyn

Hode, kropp og miljø henger sammen. Psykisk helse og behandling må ses i sammenheng med hele mennesket.

Rask oppstart

Vi tilbyr rask og fagkyndig hjelp.

Om oss

Mestring og vekst eies og drives av Felicia Lie og Nils Tore Meland. Vi holder til på Jaren gård i Lier og sentralt i Drammen. Til sammen har vi bred kompetanse fra arbeid i spesialisthelsetjenesten, kommunen, næringsliv og sakkyndighetsarbeid.

Psykologspesialist Felicia Lie har spesifikk kunnskap og erfaring innenfor feltet habilitering, tilrettelegging, utsatte barn og familier og sakkyndighetsarbeid. Psykolog Nils Tore Meland har spesifikk kunnskap og erfaring innenfor næringsliv og organisasjonspsykologi.

Les mer

Våre tjenester

Terapi

I tillegg til klassisk samtaleterapi har vi spisset vår virksomhet mot to andre arenaer – hesteassistert terapi og turterapi.

Kartlegging

Vi bistår med kartlegging av barn, ungdom og voksne med ulike typer vansker. Mestring og Vekst tilbyr også  utredningsoppdrag for barneverntjenester og tingretter i saker etter barneloven og barnevernsloven. 

Veiledning

Mestring og vekst tilbyr veiledning av enkeltpersoner, familier, faggrupper og institusjoner.

Hesteassistert psykoterapi

Kurs og workshops

Vi tilbyr workshops og kurs for barn, ungdom, familier og faggrupper. Vi kan også skreddersy workshops rundt et ønsket tema.

Aktuelt

Hvorfor bruke hest i behandlingsarbeid?

Mestring og vekst tilbyr hesteassistert psykoterapi til barn, ungdom og voksne. Erfaringsmessig er bruk av hest i terapi en nyttig og spennende tilnærming i psykologisk behandlingsarbeid. Men hva er det med hesten som gjør at den egner seg til psykologisk vekst og utvikling hos oss mennesker?

Hjelp til familier der barnet har utviklingsmessig funksjonshemming

Vi i Mestring og vekst har et dypt engasjement for mennesker med utviklingsmessig funksjonshemming og deres familier. Vi har spesifikk kompetanse innen habiliteringspsykologi og et sterkt ønske om å kunne tilby mer fleksibilitet i møtet med og hjelp til familier med særskilte behov.

Hvordan møte ungdommens stormfulle uttrykk?

Utviklingsstøtten en ungdom har behov for er mindre konkret enn for yngre barn som trenger praktisk hjelp. I ungdomsalderen blir foreldrenes viktigste oppgave å følge med, være tilgjengelig og bivåne, mer enn å løse praktiske gjøremål. Dette innebærer en øvelse i å regulere avstand og nærhet.

Kontakt oss