Kurs og workshops

Vi tilbyr workshops og kurs for barn, ungdom, familier og faggrupper. Vi kan også skreddersy workshops rundt et ønsket tema.

 

Familiestyrk

Familiestyrk – weekendkurs

Delta på en annerledes dag på Jaren gård! Fokuset er å styrke samholdet i akkurat din familie, med mål om å gjøre hverdagen litt mer harmonisk.

I barnevennlige omgivelser og i samspill med dyr (hest og hund) vil fokuset være å styrke familierelasjonene. Temaer som blir berørt er familiens verdier, kommunikasjon, holdninger, respekt for hverandre, regulering av nærhet og avstand og hvordan hjelpe hverandre. Vi veksler på å gjøre øvelser med hest, være ute i naturen og undervisning/refleksjonssamtaler.

Vi har erfaring med en rekke ulike psykologiske utfordringer og vansker knyttet til familiedynamikk. Kurset er aktuelt for alle familier som har lyst til å styrke samholdet og øke forståelsen av hverandre.

Mental styrketrening

Mental styrketrening for helsepersonell

Det er fullt mulig å bygge mentale muskler! Mental styrke har mye å si for hvordan vi takler utfordringer, stress og krevende situasjoner.  Mental styrketrening handler om å trene på effektive teknikker, få påfyll til nye perspektiver og innspill, og lære seg selv bedre å kjenne. Det handler om å styrke kapasiteten til å beholde ro, skille mellom hva som er viktig og ikke, finne løsninger, og tilpasse seg krevende omgivelser.

I samarbeid med nevropsykolog Linda Holthe tilbyr vi workshop i mental styrketrening for helsepersonell. Kurset finner sted på Jaren gård i Lier, der noen av oppgavene utføres i kontakt med hest. Du trenger ikke ha kjennskap til hest fra før. Kurset tar sikte på å gi konkrete verktøy som man kan videreføre og bruke i eget hverdagsliv.

Vi lover en annerledes og morsom dag med faglig påfyll og styrking av mentale muskler. Meld deg på en «treningsdag» utenom det vanlige og investering i egen fremtid!

Mentaltrening for barn/ungdom

Mentaltrening for barn/ungdom – Dagskurs

Ønsker du å gi barnet ditt verdifull kunnskap i møtet med hest på en litt annen måte enn å ri? Uansett om barnet ditt driver aktivt med ridning, eller knapt har sett en hest, tilbyr vi en annerledes, morsom og lærerik dag i møte med hesten.

Vi tar imot grupper på opp til 6 personer som ønsker å lære om og oppleve samspill mellom menneske og hest.

Undertemaer er kommunikasjon, samspill, fokus, selvforståelse, grenser, mentaliseringsferdigheter, mestring, ansvar, omsorg og tilhørighet.

Mestring og Vekst samarbeider her med Elisabeth Flåterud Kaasa som driver Rideferier.no. Vi tilbyr kurs for to grupper:
– Barn i alderen 7-10 og
– Barn og ungdom i alderen 11-15 år.

Beslutningsprosesser i barneverntjenesten

Saksbehandlere i barnevernet står overfor krevende vurderinger. Beslutningene har store konsekvenser for barnet, deres familier og deres nettverk.

Beslutninger som foretas i en barnevernkontekst er avhengig av saksbehandlernes vurderinger av risiko for barnet. Tiltaksanbefalingene skal reflektere beste alternativ for å håndtere vurdert risiko.

Organisasjonspsykolog Nils Tore Meland har lenge jobbet med beslutningsprosesser. Han er spesielt opptatt av hvordan vi best kan håndtere usikkerhet, hvordan vi unngår å bli for ensporet og teknikker for å sikre at vi får med oss andre og nyttige perspektiver uten at det går ut over handlekraften. Sammen med psykologspesialist Lie, som har flere års erfaringer i arbeidet som sakkyndig utreder for barneverntjenester og tingretter, har Mestring og vekst tilbud om dagskurs for barnevernansatte der fokuset er bevisstgjøring og økt kunnskap om å kvalitetssikre beslutningsprosesser.

Vi tar også veiledningsoppdrag der det er ønskelig.