Om oss

Felicia Lie

Felicia Lie

Felicia Lie er psykologspesialist (Universitetet i Oslo) med fordypning i habiliteringspsykologi. Hun har også gått det 2-årige utdanningsprogrammet for barnefaglig sakkyndighet i regi av Norsk psykologforening og har stått på departementets liste over godkjente sakkyndige siden 2016.Barnefaglig sakkyndighet handler om å gi domstoler og forvaltning (barnevern og Fylkesnemnder) best mulig grunnlag for å ta beslutninger til barnas beste i barnevernssaker og i foreldretvistsaker.

Felicia har blant annet erfaring fra arbeid i kommunen, spesialisthelsetjenesten (Habiliteringssenteret, sykehuset Vestre Viken) oppdrag for Tingretter og barneverntjenester, samt klinisk arbeid med barn og ungdom. Hun har også erfaring fra arbeid i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste.

Felicia Lie har hatt et særlig fokus på utviklingspsykologi, sårbare barn og familier, utviklingstraumer, autisme, utviklingshemming, tilrettelegging i skolen og generelt barn og ungdom med særskilte behov. Før hun begynte på profesjonsstudiet i psykologi jobbet hun som sykepleier (da også, først og fremt med barn og ungdom)

felicia@mestringogvekst.no
+47 93858500

Nils Tore Meland

Nils Tore Meland

Nils Tore er utdannet klinisk psykolog (Århus Universitet), han har en master (cand polit) i psykologi med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU – og er tidligere utdannet leder (offiser) fra Hærens Krigsskole.

Nils Tore har vært leder gjennom 17 år i Forsvaret, han har omfattende erfaring fra offentlig helse (DPS) og rusbehandling (Blå Kors). Som konsulent og organisasjonspsykolog har han arbeidet mye med utvikling av ledere og ledergrupper – og har som del av dette arbeidet fasilitert en lang rekke endrings- og OU-prosesser for enkeltpersoner, grupper og organisasjoner i næringslivet.

Nils Tore har i sitt arbeid med mennesker vært spesielt opptatt av psykologisk trygghet i endringsarbeid og det å ta gode valg. Han har også skrevet boken En god beslutning, og har forelest og holdt kurs for en rekke private og offentlige virksomheter.

nilstore@mestringogvekst.no
+47 924 45 483

Jaren Gård

Her holder vi til

Mestring og vekst holder til på Jaren Gård i Lier og på Håndverkergården like ved Bragernes Torg i Drammen sentrum.

Jaren gård i Lier

Jaren gård er et stort gårdstun sentralt i Lier. Vi har egen kontordel der vi tar imot klienter. Gården er godt tilrettelagt for hestehold med fine muligheter for å inkludere hest i behandlingsarbeid dersom det er ønskelig. Vi har til enhver tid høyt fokus på dyrevelferd og positivt samspill mellom mennesket og hest.

Jaren gård ligger i naturskjønne omgivelser og er et godt utgangspunkt for våre workshops, weekendkurs, hesteassistert terapi og tilbud om turterapi.

Jaren gård ligger 2,5 km fra Lierbyen kommunesenter med bussforbindelse både mot Drammen og Oslo. Nærmeste bussholdeplass er Renskaug søndre (2,1km unna). Til Lierbyen bussterminal er det 2,5 km. Nærmeste jernbanestasjon ligger ca. 11 minutter unna med bil.

På gårdsplassen er det gode parkeringsmuligheter.
Kontorlokalene i Drammen

Kontorlokalene i Drammen sentrum

Besøksadresse er Nedre Storgate 13, 3015 Drammen. Håndverkergården, 3. etasje. Inngang fra Schwenckegata. Lokalene ligger sentralt plassert i gågaten, med kort vei til offentlig kommunikasjon.