Hjelp til barn og ungdom med plagsom sjenanse

Mange barn og unge er naturlig sjenerte. I perioder er vi alle mer eller mindre forsiktige i vår omgang med andre. Hvis sjenansen vedvarer og forstyrrer barnets videre utvikling, kan det være lurt å oppsøke hjelp.

Sjenanse er ikke bare en følelse eller en adferd, men noe som kommer til uttrykk på flere nivåer. Sjenanse innebærer både følelsesmessige (anspenthet, ubehag, uro) kognitive (tanker om negative forventninger om andres reaksjoner) og adferdsmessige komponenter (f.eks. unngåelse, nedslått blikk). 

Hjelpen som blir gitt til barn og ungdom med plagsom sjenanse handler om å jobbe med å finne en trygghet i seg selv, tørre å ta plass og hevde seg på en sunn måte. Det kan for eksempel dreie seg om å våge å stå opp for seg selv, få fokus, tørre å møte andres blikk, sette grenser for andre, si sin mening osv. 

På Jaren gård har vi den unike muligheten til å inkludere hest i dette arbeidet. Sammen med barnet/ungdommen utforskes og etableres kontakt med hesten. Relasjonen til en hest kan oppleves mindre skremmende og enklere å forholde seg til enn til et annet menneske.

Hester kommuniserer det aller meste av sine følelser igjennom kroppsspråk. Å trene på å tolke hestens følelser gjør den nyttig som terapeutisk hjelpemiddel fordi man indirekte også trener på å få bedre kontakt med enge følelser. For mange sjenerte barn og ungdom kan det oppleves mindre skremmende å dele fokus rundt oppgaver med hest enn å møtes til samtale på et psykologkontor.