Hesteassistert psykoterapi

Hesteassistert psykoterapi (equine assisted psychotherapy (EAP) er kort sagt en form for terapi som bruker hesten og stallen som en del av behandlingsforløpet. Fokuset er klientens følelsesmessig utvikling og vekst. Båndet som vokser mellom menneske og dyr kan bidra til å skape emosjonell og relasjonell heling og tilgjengelighet.

Hvordan foregår behandlingen:

Hvert behandlingsløp begynner med konsultasjon på kontoret der vi sammen kartlegger mulighetene og rammene for å inkludere hest i behandlingen for akkurat deg. Du behøver ikke være kjent med hest fra før. Behandlingen blir nøye skreddersydd hver enkelt. Vi er opptatt av trygghet, sikkerhet og ivaretakelse under hele behandlingsopplegget.

Helt konkret kan behandlingen foregå i stallen, ute med hesten i leietau, på tur, eller ute på en arena der hesten kan være løs. Det er klientens opplevelser av hesten og dens reaksjoner som er i sentrum, samtidig som man lærer å forholde seg til egne tanker, følelser og kroppslige fornemmelser.

I behandlingen kan det for eksempel jobbes med tilstedeværelse, sansing og oppmerksomhet, kroppslig grunning og balanse, kontakt og nærhet, grensesetting og selvhevdelse, selvfølelse, følelsesbevissthet; gjenkjenne og uttrykke følelser osv.

Hvem passer hesteassistert psykoterapi for?

Behandlingsformen kan tilpasses svært mange, både voksne, barn, ungdom og familier. Vi tilbyr skreddersydd behandling både individuelt og i gruppe.

Her er noen eksempler:

Hester  er spesielt vare for kroppsspråk og stemninger, og responderer tydelig i interaksjon med mennesker. I tillegg er hester flokkdyr, de er sosiale, nysgjerrige og oppsøker kontakt. Hesten er sensitiv og vi kan lære mye om oss selv i møte med hesten.

For mange kan det oppleves trygt å ha et felles fokus på noe mer enn seg selv, og ikke minst kan det oppleves godt å møtes ute i et annet miljø enn bare på et kontor. Noen ganger kan det ordløse nærværet med hesten, hvor det verbale vies mindre plass enn tradisjonell terapi, i seg selv kunne være frigjørende og utviklende.

I løpet av livet vil mange av oss trenge litt ekstra hjelp, støtte og veiledning eller finne motivasjon til endring. Hesten kan bidra i dette arbeidet ved at den gir oss tilbakemeldinger på den vi er, uten at vi trenger å gå i forsvar for andres ord og meninger.

Mange av oss har ikke en bevissthet om kroppsspråket vårt, men sammen med hestene er man nødt til å bli oppmerksom på dette. Det blir helt nødvendig å være oppriktig til stede. Hesten er en likeverdig, men også spesielt viktig tredjepart som kan være med å tydeliggjøre språket mellom oss og skape en kongruent kommunikasjon. Terapi med inkludering av dyr kan bidra til å fremme refleksjon og mentaliseringsevne, altså evnen til å forstå seg selv og andre «utenfra».