Samtaleterapi

Den vanligste formen for terapi er samtaleterapi. Det som skiller den terapeutiske samtalen fra andre samtaler, er blant annet at den skjer i et fortrolig rom hvor terapeuten har taushetsplikt for det som blir sagt. Terapeuten er upartisk og ikke-dømmende. I tillegg har terapeuten mye kunnskap om hvordan mennesker fungerer og en stor verktøykasse av øvelser og teknikker som kan være nyttige.


Det kan være endringer i arbeid- eller familiesituasjon, vansker med ens aller nærmeste, bekymringer, fysiske plager, angst, depresjon eller traumer som gjør at du står fast, eller ikke får den oversikt du trenger for å komme deg videre. Hos oss vil du møte tydelige psykologer, med hjelp til å lage gode mål og strategier for samarbeidet allerede fra første møte.

Ingen terapiforløp er like. Noen har behov for å gå lenge i terapi, andre trenger bare noen få timer. Noen ønsker å komme ofte til samtaler, andre vil ha noen ukers mellomrom. For noen blir temaer fra oppvekst sentrale å jobbe med, for andre er det viktigst å få hjelp til noe de står i her-og-nå. Psykologen hjelper deg til å finne ut hva som er mest nyttig for deg, og er lydhør overfor dine ønsker. Grunnlaget for all terapi er et godt samarbeid mellom klient og terapeut. Det er viktig å oppleve seg respektert, forstått og ivaretatt.

Vi er et helt privat tilbud, uten refusjon fra det offentlige. Det kan være flere årsaker til å søke hjelp utenfor det offentlige på tross av at kostnadene er noe høyere. Noen er opptatt av at de ønsker hjelp utover det som tilbys offentlig, enten med tanke på ventetider, terapeutiske tilnærminger, intensitet eller varighet av kontakten. Andre igjen ønsker selv å bestemme hvilken psykolog de vil gå til, og vil møte oss for en vurderingssamtale før de bestemmer seg.

Vi er autoriserte av Statens Helsetilsyn, og er medlem av Norsk Psykologforening (NPF), og er dermed underlagt både lov om helsepersonell og de etiske retningslinjer til Norsk psykologforening. Vi har den nødvendige kompetanse til å stille diagnoser knyttet til psykisk helse, men dette er ikke vårt hovedfokus med mindre det er et eksplisitt ønske. Basert på våre erfaringer er vårt inntrykk at vi bidrar best gjennom å tilstrebe en helhetlig og individuell forståelse og behandling til hver enkelt klient – i tett samarbeid med våre klienter.

Typiske temaer i terapi er: