Turterapi

Turterapi er psykologsamtaler kombinert med fysisk aktivitet ute i friluft. Fysisk aktivitet har lenge vist seg å ha positiv effekt i behandling av psykiske lidelser. Turterapi kan gjennom kombinasjonen av fysisk aktivitet, samtaleterapi og naturopplevelser gi en rekke helsemessige fordeler og positive innvirkninger på din livskvalitet.

Mange mennesker opplever at det kan være enklere å snakke om vanskelige temaer i mer naturlige situasjoner enn inne på et psykologkontor.

Hvor?

Turterapien foregår i Lier- og Drammensområdet. Samtalene kan finne sted mens en går tur i skogen, på landeveien eller i byparken. Du trenger ikke å møte på et psykologkontor dersom det ikke er ønskelig. Vi kan møte deg i egnet turområde i nærheten av vårt kontor, der du jobber eller bor.

Betydningen av fysisk aktivitet for psykisk helse

Effekten av fysisk aktivitet som behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert for å bedre psykisk helse. Noen studier viser at fysisk aktivitet kan medføre like stor reduksjon i for eksempel depressive symptomer som bl.a. medikamentell behandling med antidepressiva. Fysisk utfoldelse fører også til naturlig tretthet og kan redusere behovet for avslappende medikamenter. Aktiviteter sammen med andre gir sosialt fellesskap og vil kunne styrke den enkeltes muligheter til å delta på andre arenaer.