Aktuelt

Hjelp til familier der barnet har utviklingsmessig funksjonshemming

Vi i Mestring og vekst har et dypt engasjement for mennesker med utviklingsmessig funksjonshemming og deres familier. Vi har spesifikk kompetanse innen habiliteringspsykologi og et sterkt ønske om å kunne tilby mer fleksibilitet i møtet med og hjelp til familier med særskilte behov.